Søknad om Nemko Personell Sertifisering

No Description

Søknaden benyttes for alle ordninger Nemko har for personell sertifisering. En søknad må leveres for hver person i et foretak. Praktisk informasjon for utfylling av søknaden: - Du må fylle i alle felt på hver side for å kunne komme videre. - <Neste> dukker opp når du kan gå videre i søknaden. - Du kan når som helst gå tilbake til tidligere sider og gjøre endringer. - For å få registrert din søknad må du taste <Neste> etter at du er ferdig med siste side. - Søknaden er ikke registrert før teksten <Takk for at du sendte søknad til Nemko!> har blitt vist på skjermen.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 9+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+