Søknad om Nemko Personell Sertifisering

No Description

Søknaden benyttes for alle ordninger Nemko har for personell sertifisering. En søknad må leveres for hver person i et foretak. Praktisk informasjon for utfylling av søknaden: - Du må fylle i alle felt på hver side for å kunne komme videre. - <Neste> dukker opp når du kan gå videre i søknaden. - Du kan når som helst gå tilbake til tidligere sider og gjøre endringer. - For å få registrert din søknad må du taste <Neste> etter at du er ferdig med siste side. - Søknaden er ikke registrert før teksten <Takk for at du sendte søknad til Nemko!> har blitt vist på skjermen. I tillegg til denne søknaden må du sende en e-post med et par vedlegg til personell@nemko.com. Se mer om dette når du går gjennom søknaden.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 9+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+